Det går inte att förneka att Sverige har en av världens starkaste allmänna välfärd. Men hur kunde det egentligen bli så?

Socialdemokraternas inflytande

En av de största orsakerna sägs vara Socialdemokraterna och deras enormt stora politiska inflytande under hela 1900-talet. Inte minst efter andra världskriget. När de flesta länderna i Europa och världen gick igenom ekonomisk och politisk turbulens under 1940-talet och även 1950-talet kunde Sverige ta stora kliv.

Det innebar att landet byggdes upp på ett sätt som var direkt unikt i framför allt Europa under den här tiden. Sverige kunde gå från att vara ett fattigt land innan kriget till att bli en stormakt. Det här gjordes med flera socialdemokratiska statsministrar som i synnerhet värnade om välfärden.

Många reformer gjordes av framför allt Per-Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme. De här tre statsministrarna var dessutom de tre ministrar som från 1945 till 1991 nästan oavbrutet hade makten. Just det långa maktinnehavet för Socialdemokraterna kan anges som en anledning till att välfärden är prioriterad i Sverige.

Det beror också på att stora delar av befolkningen anser att systemet fungerar. Även om det under senare årtionden fått mer kritik finns det inte lika många kritiska röster i Sverige som utomlands. Det har till exempel aldrig pågått en seriös debatt om att minska skatten och den allmänna välfärden för att låta människor betala sjukvårdsförsäkringar, som i USA. Sveriges system har dessutom legat till grund för många moderna välfärdssystem över hela världen, inte minst när det gäller Sveriges grannländer samt många andra stater i Europa, utan även i andra delar av världen som till exempel i Kanada, Australien och Nya Zeeland.