Välfärd innebär att alla människor ska kunna leva ett gott liv och få den hjälp som behövs vid svåra livssituationer. I ett välfärdssamhälle ser staten till att människor får stöd genom olika trygghetssystem, både ekonomisk och social trygghet samt sjukvårdstrygghet. Detta finansieras genom den offentliga sektorn, det vill säga genom skatter. Skattepengarna fördelas ut till dem som behöver dem bäst.

Ett tryggt radonfritt hem

Något av det viktigaste för en trygg tillvaro är att ha en god bostad som en fast punkt. Den ska vara säker och fri från farliga ämnen. Ett sådant är radon, en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som kan ge lungcancer. Anlita Radea för att göra en radonsanering om du har förhöjda radonvärden i ditt hem. De har stor erfarenhet av radonsaneringar och vet vilka åtgärder som passar bäst för att få bort radonet ur just ditt hus.

Välfärd genom hela livet

Nuförtiden tar vi för givet att välfärdstjänsterna finns för oss varje dag och för livets olika skeenden, och det är socialdepartementet som ansvarar för välfärdsfrågorna. Det börjar redan när vi föds. Då utnyttjas sjukvården och föräldrarna får föräldraförsäkring och barnbidrag. Sedan står samhället för förskolor och skolor för barnen. Vid högre studier kan man få studiebidrag. Alla kan råka ut för svårigheter som till exempel sjukdomar och arbetslöshet och även där är vi beroende av välfärden. Efter arbetslivet får man pension och klarar man sig inte själv behöver man bo på ett äldreboende. När det fungerar får vi alltså stöd av välfärdssamhället genom hela livet.