Skolan är något som ständigt förändras. Men många frågar sig hur skolan rent konkret har bytt skepnad under åren?

Vinster i välfärden

Skolan låg under statlig regi men ändrades med brett politiskt stöd till att ha kommunerna som huvudman. Det här har fått vissa konsekvenser, vilket ofta debatteras. Många partier väljer till exempel att fortsätta sin kamp om att återfå skolan till statens huvudansvar.

Ett argument till det är att det skapar olika förutsättningar för vissa kommuner. Även om skatteutjämningssystemet är en viktig funktion finns det mycket som tyder på att nivån i mindre kommuner är tydlig jämfört mot större eller rikare kommuner i Sverige. Det är huvudargumentet till förändringen för svensk skola.

Något som också brukar debatteras flitigt är vinster i välfärden. Under framför allt valkampanjerna 2014 och 2018 var vinster i välfärden en av de viktigaste valfrågorna. Framför allt Vänsterpartiet profilerade sig starkt för den frågan.

Många av de svenska väljarna anser dessutom att vinster i välfärden ska stoppas eller begränsas, men det har varit en fråga som inte kommit fram särskilt starkt. Framför allt då Allianspartierna som Sverigedemokraterna är av andra åsikter i den frågan.