Även om vinster i välfärden inte är en lika het politiska fråga som under valåret 2014 fortsätter den att engagera många väljare.

Skolor gör vinster på elever

Det finns många argument varför vinster i välfärden både är rimligt och orimligt. För ja-sidan, det vill säga de partierna som är för vinsterna, finns ett antal centrala argument. Det handlar inte minst om att valfrihet i skola ska finnas. Det vill säga att elever och föräldrar kan välja vilken skola deras barn ska gå i.

Dessutom tycker många av högerpartierna att vinster ska vara en slags morot för företagen som bedriver till exempel skolor i Sverige. Det är dock argument som från S och V i synnerhet har fått skarp kritik. Vänsterpartiet är till exempel av åsikten att pengar inte ska vara någons huvudintresse för att bedriva en skola, utan viljan att utbilda barn.

Samtidigt brukar V förtydliga att de inte är emot valfriheten. Att låta flera olika typer av aktörer bedriva skolor är inget som V har något emot. Däremot om företagen tar ut vinster. Ett argument från vänstersidan är ofta att Sverige just nu är det enda landet i världen med det systemet.