När de flesta hör ordet välfärd tänker de direkt på sjukhus och sjukvård. Det är inget konstigt, och här är några av anledningarna.

Välfärdens historia påverkar

En av de största anledningarna är svensk välfärds långa historia. Sedan en lång bit in på 1900-talet har Sverige varit ledande inom välfärd. Den kanske viktigaste delen är sjukvården, det vill säga de många sjukhus och vårdcentraler som finns i landet.

I majoriteten av tiden har de svenska sjukhusen och vårdcentralerna varit offentliga, det vill säga att staten, regioner eller kommuner haft huvudansvaret. Det har också inneburit att de har drivits av skattepengar, vilket många anser vara det centrala i skattefinansierad välfärd.

Utomlands ser många dock på välfärden på andra sätt. Inte minst vad gäller sjukvård. USA är bland annat det enda landet i västvärlden där allmän sjukvård inte är något som existerar. Det förändrades lite under Obamas tid med Obamacare, men har inte blivit något större.

I stället får medborgare betala olika typer av försäkringar för att få tillgång till sin sjukvård. En del förespråkare menar att sjukvården uppnår högre kvalitet på det. Kritiken är dock stark. Till exempel att många miljoner varje år blir utan någon sjukvård i USA, eller att de hamnar i stora ekonomiska bekymmer för att de inte kan betala sina försäkringar.

I stora delar av världen finns dock en allmän sjukvård på något nivå. Därför är det vanligt att sjukvård är något som snabbt kopplas ihop till ordet välfärd, både i Sverige och stora delar av världen.