Det finns generellt sätt två olika typer av sjukvård. Antingen den som är privat, eller den som är offentlig.

Hur skiljer sig offentlig och privat sjukvård?

Oftast går det att säga att vårdcentraler samt sjukhus kan bedrivas regionalt, kommunalt eller av privat regi. Vad är det då som skiljer de olika sjukhusen och vårdcentralerna åt beroende på vilka som styr dem?

Det kan handla om olika saker. Gällande privata sjukvårdsaktörer kan de till exempel göra uttag. Det vill säga det som kallas för vinster i välfärden. Det kan inte offentliga aktörer göra.

Men finns det något i själva vården som kan vara annorlunda? Generellt sett ska själva vården vara samma oavsett var man är. Det beror på den lagstiftning som finns i Sverige. Den säger bland annat att alla svenskar – oavsett var de bor – måste ha rätt till samma typ av vård.

Däremot finns det vissa saker som kan skilja sig. Till exempel när det kommer till teknologin. Många vårdaktörer i privat regi i Sverige har varit mer effektiva när det kommer till att använda sig av appar, bland annat genom att erbjuda sina kunder hjälp direkt i mobilen eller datorn.