När det kommer till att leva på ett jämställt sätt är Sverige ett av världens bästa länder. I själva verket lyfts Sverige fram som ett föregångsland för utvecklingsländer som vill skapa ett stabilt land med god ekonomi och social trygghet. Anledningen till att Sverige klarar av att ha den typ av välfärd som finns i dagsläget är att skatterna är höga nog för att kunna finansiera välfärden. Men de senaste åren har en del kritik börjat riktas mot politikerna, framförallt på grund av att många svenskar inte känner att de får ta del av alla de skattepengar som betalas in varje månad. Därför kommer denna artikel kolla närmare på välfärden och ekonomin i samhället.

Företagsekonomi och skatter

När det kommer till företagsskatten i Sverige ligger denna på en relativt normal nivå i Europa. I sin tur har detta gjort att staten med hjälp av bra marknadsföring har kunnat locka till sig flera stora företag att öppna upp. Dessutom är det väldigt enkelt att starta företag i Sverige och få tag på finansiering. En av de hemsidor som kan vara bra att besöka är https://www.fakturino.se/foretagslan/basta-foretagslanet/ då de kan hjälpa till med allt från fakturor till just lån. På så sätt är det enkelt att driva företaget med hjälp av extern hjälp. Dock bör det tilläggas att staten inte går in i bolag gör att rädda dem, utan som chef måste man se till att företaget drivs på rätt sätt och att pengarna spenderas strategiskt.

Privatekonomi, välfärd och skatter

När det kommer till privatekonomin i Sverige så klassas landet dock som ett av de mest extrema i hela världen. Bakgrunden till detta är att skatten ökar i takt med att människor tjänar mer. Dock är den högsta skatten som går att betala i månaden strax över 52 procent. På grund av detta har den del höginkomsttagare börjat ifrågasätta vad de faktiskt får ut av att betala så mycket skatt varje månad. En del menar till och med att staten använder skattemedel på ett slösaktigt sätt. Utöver skatterna så brukar många välbärgade också köpa privat sjukvård för att slippa undan vårdköerna inom den allmänna sjukvården. På så sätt är det relativt förståeligt att en del välbärgade faktiskt ifrågasätter vad deras skattepengar går till.

Många som argumenterar mot detta menar att alla ska bidra till den svenska välfärden, oavsett inkomst och status. Men eftersom en del betalar mer på grund av att de tjänar mer och därefter också använder sig av privata lösningar som skolor, sjukvård och liknande gör det att konceptet går att ifrågasätta. Dessutom menar många också att välfärden har blivit sämre, just på grund av att folk utnyttjar den och att det är för långa vårdköer. Många lyfter nämligen vårdköerna som ett av de största misslyckandena i modern svensk tid. Men det finns också områden som äldrevården, vilken också kritiseras kraftigt.