Ordet välfärd är något som många hör, kanske varje dag. Det är ett ämne som flitigt diskuteras i politiska debatter både till höger och vänster, vilket gör ordet till ett av de vanligare.

Vad innebär egentligen välfärd?

Men bara för att man hör ett ord ofta betyder det inte att man har 100% koll på vad det innebär. Just välfärd är ett bra exempel på det. Till exempel: hur många vet exakt vad välfärd står för? Den gemene svensken hade troligtvis beskrivit ordet med hjälp av skola och sjukvård, vilket är en del av svaret. Det stämmer att välfärd delvis berör de ämnena. Men det finns också mycket annat.

I det stora hela går det att beskriva välfärden som hjälper människor på olika sätt. De flesta personer i världen, inte minst i Sverige, kommer på något sätt att inkluderas i den svenska välfärden. Barn och unga gör det ständigt under de tidiga åren. Från förskolan till skolan. Det är något av de viktigaste områdena för välfärden, det vill säga utbildningen.

För unga handlar det också om vårdcentraler, sjukhus och skolsköterskor. Sjukvården kan ibland tillhöra den del av människor som är lite svagare i samhället och därför behöver extra hjälp. Men yngre kommer ofta i kontakt med sjukvården på något sätt, inte minst när det gäller de tidigaste åren.

Välfärden finns överallt

Men just människor med vissa specifika problem kommer oftare i kontakt med välfärden, framför allt vad gäller sjukvård. Det handlar oftast om att de besöker vårdcentraler eller sjukhus men kan innefatta annat. Fler och fler söker hjälp för psykiska problem och just psykvården är något som i högsta grad innefattar välvärden i stort.

Bara att ta sig till arbetet eller resa överlag innebär att man på något sätt tar del av välfärden. Det kan till exempel göras genom en elbil där subventioner skett från staten. Men kollektivtrafik finansieras delvis av skattemedel, samma sak gäller för vägarna. Det innebär att skattepengar har byggt vägar, vilket i sin tur gör att vägar är en del av välfärden.

Att bli äldre innebär att man får tas hand om av välfärden. Hemtjänsten är ett exempel på när äldre omfattas av välfärden på ett tydligt sätt. Men även sjukhusen och vårdcentralerna är vanliga inslag för de äldre människorna i Sverige. Samma sak med pensioner. Det gör att de äldre, tillsammans med de allra yngsta, oftast anses vara mest beroende av välfärden.

Om man förlorar arbetet kommer man vara i stor beroendeställning av den svenska välfärden. Det beror till exempel på att personerna i fråga först kan söka bidrag, som delas ut via skattepengar. Men staten och myndigheter har dessutom flera program för att göra att folk ska kunna komma ut i arbete.