Sverige klassas som ett av världens bästa samhällen när det kommer till välfärd och stöd till både företag och privatpersoner. I själva verket finns det offentligt stöd för nästan alla typer av verksamheter i det svenska samhället. Exempelvis har ungdomar rätt att få stöd i skolan om de har svårt med vissa ämnen och vuxna som har hamnat i finansiella problem kan få hjälp med skuldsanering. Detsamma gäller till viss del för företag också då det går att få stöd för att starta företag inom vissa branscher som är utsatta. Det finns också stöd att få för företag som anställer personer med svårigheter, där staten betalar en viss del av lönen. Alla dessa typer av åtgärder gör Sverige till den välfärdsstat som prisats internationellt. Dock har Sveriges regeringar kritiserats de senaste årtiondena då en del tycker att systemet utnyttjas. Därför kommer denna artikel kolla närmre på vilka typer av stöd det finns för både företag och privatpersoner.

Bidrag och stöd för företag

När det kommer till att driva företag handlar det i grund och botten om att företaget ska dra in pengarna som krävs för att betala utgifterna. Det handlar bland annat om hyra, löner och tillverkningsmaterial. Innan man kollar närmre på bidrag kan det vara värt att kolla på hur det går att få ner månadskostnaderna för bolaget. Om man har ett kontor i centrala Stockholm kan det exempelvis vara bra att kolla på kontor i Östermalm på hemsidor som Workaround då de har en mängd olika kontorslokaler ute på nätet. I Östermalm finns allt från hela våningar att hyra till delade kontorslokaler med andra företag.

Om det fortfarande känns tufft att driva företag med de olika månadskostnaderna kan det vara värt att kolla på vilka typer av stöd det går att få från staten. För nystartade bolag handlar det ofta om att ansöka om starta eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen. Detta är en typ av stöd som Arbetsförmedlingen betalar ut till företag som är nystartade och kanske har det tufft att få in pengar varje månad. Utöver detta går det också att söka om bidrag vid anställning av personer med funktionsnedsättningar. Detta kan vara värt att ha i åtanke om man är verksam inom branscher där arbetet är enklare.

Bidrag och stöd för privatpersoner

När det kommer till stöd för privatpersoner är antalet bidrag som går att ansöka om betydligt fler. I jämförelse till andra länder kan Sverige nästan anses vara extremt med antalet bidrag som finns. Ett bra exempel är barnbidraget, vilket betalas ut till alla i Sverige utan att man behöver ansöka om det. Endast ett fåtal andra länder har barnbidrag på samma sätt som Sverige har. Utöver detta har Sverige också en mycket fördelaktig sjukvård där alla som har uppehållstillstånd i Sverige kan söka sig till sjukvården och ta del av den helt gratis. Sjukvården anses nämligen vara en av nyckelpelarna till den svenska välfärdsmodellen, tillsammans med utbildning som också finansieras med skattemedel.