När det kommer till välfärd har allmännyttan en viktig roll att spela. Men den kan bli bättre. Här nedan ges förslag på hur den kan bli mer effektiv och få gladare hyresgäster, bland annat genom att ta hjälp av en fastighetsförvaltning för att få bättre kontroll över verksamheten och dess fastigheter.

Allmännytta – vad är det?

Allmännyttan är det man brukar kalla det kommunala fastighetsbolaget för. I stort sett alla kommuner har en allmännytta och dess uppgift är att säkerställa att det finns bostäder åt alla. Privata fastighetsägare kan nästan ställa vilka krav de vill på sina hyresgäster, medan allmännyttan ska vara snällare och inkludera så många som möjligt. De har ett extra stort ansvar att anpassa lägenheterna efter de individuella behoven som finns, så som funktionsnedsättning eller att hålla en bra hyresnivå som fler kan ha råd med. Med andra ord är allmännyttan en viktig del i många kommuner för att säkerställa en god välfärd, men även en allmännytta kan brista som hyresvärd.

Förbättra allmännyttan med en fastighetsförvaltning

I många fall håller allmännyttorna runt om i Sverige en hög kvalitet och många är nöjda med dem, men det kan ändå finnas undantag och utrymme för förbättringar exempelvis när det kommer till hyran. Även om allmännyttan ägs av kommunen och inte är lika beroende av sina hyresgäster rent ekonomiskt, är det ändå hyresgästernas hyror som betalar den största delen av verksamheten. I många fall håller allmännyttan en bra hyresnivå, men många hävdar att den kan bli bättre och bör sänkas till lägre nivåer.

I vissa fall brister allmännyttan när det kommer till att hålla efter skicket på fastigheterna, vilket inte är bra varken för fastigheternas värde eller för hyresgästernas väl och ve. Med hjälp av en fastighetsförvaltning får man som fastighetsägare möjlighet att koncentrera sig på andra saker som också kräver uppmärksamhet. Fastighetsförvaltningen tar nämligen hand om allt som en fastighet behöver samt allt runtomkring. Man kan exempelvis få hjälp med den tekniska delen där skicket på fastigheterna ses över och där fel och brister åtgärdas. Behöver man hjälp med det juridiska, ekonomiska eller administrativa kan en fastighetsförvaltning hjälpa till med det också. Kort sagt får man hjälp med allt som krävs för att kunna driva ett framgångsrikt fastighetsbolag, oavsett om man driver det i kommunal eller enskild regi.