Den svenska välfärden har inte funnits så länge som du kanske skulle kunna tro. Själva tanken uppstod under 1900-talets första hälft, och har sedan dess utvecklats till den som råder idag. För en person som är född och uppvuxen i Sverige kan den kännas självklar, men faktum är att de allra flesta länder i världen inte har något som ens liknar den.

Det betyder dock inte att det inte finns lagar och regler som skyddar individers rättigheter även utomlands. I många länder är det till exempel viktigt att en person som bor i landet, oavsett om denne är född i det eller inte, har ett personnummer. Ska du flytta utomlands kan du behöva översättning och attestering av ditt personbevis och pass, vilket du enkelt kan fixa online. Du kan beställa en apostille från en notarius publicus snabbt och smidigt, vilket underlättar processen avsevärt i jämförelse med att gå till olika myndigheter i landet du ska flytta till.

Skydd, sjukvård och skatter

Anledningarna till att många länder kräver att invånarna har någon form av personnummer är många och varierade. Det underlättar exempelvis för både staten och individen att veta var denne befinner sig och att han eller hon kan få tillgång till sjukvård, kan ta körkort, arbeta och få tillgång olika andra tjänster. Det blir lättare för myndigheter att kontrollera dina uppgifter om du ska köpa hus eller gå på en utbildning, och du kan bli kallad till gratis kurser, vaccinationer och/eller att rösta i lokalval.

Vem bestämmer vad som gäller?

Det finns flera olika myndigheter som ser till att individers välfärd skyddas. På internationell nivå är det bland annat Haagkonventionen där saker som barns rättigheter till underhåll och andra civila skyddsåtgärder fastställs. Vill du veta mer kan du googla apostille notarius publicus eller gå in på olika länders webbsidor för att ta reda på vad som gäller på varje plats.